Contoh Pengumuman Dalam Bahasa Jawa ( Woro - Woro )

By Anonymous , At 2:35 PM , Has 2 Comment
SMK ISLAM SUDIRMAN 2 AMBARAWA
Jl.Cempaka No.3 Kupang Jetis Ambarawa Telp.0298-591282

 

Woro - Woro


Para siswa kang tansah daktresnani,Sesambetan kaliyan pengetan dinten Kamardhikan kaping 67 Republik Indonesia, OSIS SMK ISLAM SUDIRMAN 2 AMBARAWA badhe dherek-dherek ngrameaken. Awit saking punika, OSIS ngawontenaken kagiyatan Lomba Maca lan Nulis Geguritan ingkang badhe kalaksanaaken benjing:

Dinten             : Setu-Minggu
Surya               : 15-16 Agustus 2012
Tabuh              : 08.00 dumugi paripurna
Papan              : Lapangan SMK ISLAM SUDIRMAN 2 AMBARAWA

Pramila, para siswa ingkang badhe dherek lomba supados daftar ing sekretariat OSIS kaliyan Sdr. Danu setiawan utawi Sdri. Martha Mekaten wara-wara punika, sageda dipun leksanakaken kanthi saestu. Matur nuwun.

Ambarawa, 1 Agustus 2012
                                                                                                           Ketua OSIS,
                                                                                                           Tanda Tangan                                                                                                           Siti Nur Solikah

Contoh Pengumuman Dalam Bahasa Jawa ( Woro - Woro )
About
Contoh Pengumuman Dalam Bahasa Jawa ( Woro - Woro ) - Written By Anonymous , Published At 2:35 PM, Categorized As Artikel . And Has 2 Comment
Bck
Cancel Reply

Info Sites

Flag Counter

Like Fans Page

Followers

Copyright ©2014 SMK Islam Sudirman 2 Ambarawa
All Rights Reserved
Published By SMK Islam Sudirman 2 Ambarawa
Powered by Blogger
-->